Saját fotó
Bótrágy, Kárpátalja, Ukraine
Élni és élni hagyni....

2012. február 28., kedd

.....esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem....."Négy szócskát üzenek, vésd jól eszedbe, s fiadnak
Hagyd örökül, ha kihunysz: a haza mindenek előtt!"

/ Kölcsey Ferenc - Emléklapra /
/ Pozsony, 1833.június 14./" Én........esküszöm / fogadom /, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segélyen."

2012. február 27., hétfő

Hímzéseim...

A kézműveskedés, a népművészeti motívumokkal díszített, kézzel elkészített dolgok, tárgyak mindig is közel álltak a  szívemhez! Jóleső érzéssel tölt el, ha egy egy elkészült darabra nézve büszkén mondhatom, hogy ez az én munkám!
Így vagyok a hímzéssel is, bár töredelmesen bevallom, hogy mostanában nagyon elhanyagoltam, de megfogadtam, hogy mától állok neki, s újra nekiveselkedem!


Íme néhány darab az eddig elkészült munkáim közül. Természetesen ezen kívül is sok van még, s folyamatban is több darab egyszerre:))

Wass Albertre emlékeztek


Kovács Béla Európai Parlamenti Képviselő Beregszászi Fogadóirodája az új esztendőben új kezdeményezéssel rukkolt elő. Január óta kéthetente filmklubokat tartanak, ahol a magyar történelem nevezetes eseményeit, ősi kultúránkat, művelődési életünk nagyjainak életét bemutató filmeket vetítenek. A klubdélutánok elsődleges célja az ismeretterjesztés. A találkozók résztvevőinek a dokumentumfilmek megtekintése után lehetőségük van megbeszélni a látottakat-hallottakat, vitatkozni egy-egy tudományos tézisről, feltevésről.
A legutóbbi alkalommal a filmklub keretében halálának évfordulója kapcsán Wass Albertre emlékeztek tisztelői. Az érdeklődők először megnézhették a XX. századi erdélyi magyar irodalom kimagasló személyiségének életútját bemutató, Adjátok vissza a hegyeimet! című filmet, majd ki-ki felolvashatta a magával hozott kedves idézetét, versét, novelláját.
Koltay Gábor alkotása műfaját tekintve átmenet a dokumentum- és a játékfilm között. A rendező Wass Albert műveiből, gondolataiból építkezik, végigköveti írói-közéleti pályafutásának legfontosabb állomásait. A film főszereplője (Rékasi Károly) Erdélybe utazik, felkeresi az író életében, műveiben fontos szerepet játszó helyszíneket, érdeklődik, tűnődik, gondolkodik, egymás mellé rakja a szellemi mozaikkockákat, s így próbálja megfogalmazni saját maga és a néző számára, hogy voltaképpen ki is Wass Albert.
Az alkotás ismereteket közöl: neves és elismert irodalomtörténészek véleményét, visszaemlékezők élményeit. Ezen kívül gyönyörű tájakat mutat be Erdélytől Bajorországon át egészen Amerikáig, valamint végigjárja a Wass Albert emlékének szentelt helyeket is. Mivel egy író, költő életét szeretné bemutatni, a filmben versek és prózai művekből vett részletek is elhangzanak.
A filmből nemcsak egy ember életét ismerhetjük meg, hanem az erdélyi magyarok érzéseit, vágyait, küzdelmeit is, valamint Wass Albert írótársainak munkásságába is betekintést nyerhetünk.
Elmondható, hogy ez az alkotás hiánypótló az egész magyarság számára, hiszen átélhetővé és megérthetővé teszi az elszakított területeken élő magyarok sorsát és mindennapjait. Ez a film nem csak Wass Albertről szól, valahol mindannyian ott vagyunk benne!

Forrás

2012. február 24., péntek

Nem elég a vizum?

Az Asztély–Beregsurány határátkelőnél kérik a támogató nyilatkozatot is.
Több Magyarországra tartó olvasónk is felháborodottan fordult lapunkhoz, hogy kedden az asztélyi–beregsurányi határátkelőn az útlevelükben lévő érvényes vízum mellé a magyar hatóságok kérték a támogató nyilatkozatok bemutatását is, és mivel nem volt náluk ilyen, visszafordították őket. Az általunk megkérdezett Fedor Rita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes sajtószóvivője lapunknak elmondta, erre azért van szükség, hogy kiszűrjék azokat, akik valamilyen csalárd módon, közvetítőkön keresztül jutottak a vízumhoz. Arra a kérdésünkre, hogy ez miért most vált aktuálissá, a sajtószóvivő azt kérte, hogy további kérdéseinket jutassuk el írásban feléjük, hogy azt hivatalosan is megválaszolhassák.
Mint közismert, a jelenleg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által kiadott támogató nyilatkozat eredetijét csatolni szükséges a vízumigényléskor benyújtott kérvényhez. Miután ezen okmányt mostanáig általában nem kérték felmutatni határátlépéskor az útlevélkezelők, így sokan nem készítettek arról másolatot, illetve útnak indulva nem vitték azt magukkal. Ezért információnk szerint többeknek okozott komoly kellemetlenséget, hogy a támogató nyilatkozat híján vissza kellett fordulniuk a határ magyar oldaláról. Aki tehette, ezek után felkereste a beregszászi magyar konzulátust, ahol kérésükre kiadták a szóban forgó dokumentum másolatát. Lapzártánkig más határátkelőről nem jelentettek hasonló eseteket, s az ungvári magyar konzulátust sem keresték meg a vízumigénylők támogató nyilatkozatuk másolatáért.
Fedor Rita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes sajtószóvivője lapunknak azt mondta, hogy nem tud semmiféle újonnan bevezetett intézkedésről, a határon tapasztalt eljárás teljes egészében megfelel a jelenleg hatályos szabályozásnak.
„A schengeni határellenőrzési kódex 5. cikkelye alapján kérik az utazóktól a támogató nyilatkozatot, persze nem mindenkitől, nem minden esetben – tette hozzá a rendőrfőhadnagy. – Akiket ismernek, akiket szinte napi szinten, vagy mindenesetre gyakrabban kezelnek, azoktól nem feltétlenül kell ezt kérniük. De aki ritkábban jön vagy távolabbról érkezett, azoktól kérhetik." A schengeni kódex 5. cikkelye pontosan rögzíti, hogy az útlevélkezelő határátlépéskor milyen okmányokat kérhet, s ezek között szerepel a támogató nyilatkozat is – hangsúlyozta a szóvivő. Szerinte erre azért lehet szükség, mert az utazó gyakran nem tudja megmondani, hogy a vízumában pontosan mi szerepel, vagyis hová, s milyen célból utazik, s így felmerülhet annak a lehetősége, hogy a vízumot valamilyen csalárd módon szerezte.
Érdeklődésünkre, hogy ebben az esetben tanácsolná-e, hogy Magyarországra indulva mindenki vigye magával a támogató nyilatkozata egy másolatát, Fedor Rita úgy vélte, hogy célszerű így tenni. Hangsúlyozta azonban, hogy az utazónak nem kötelező magánál tartania a dokumentum egy másolatát, viszont tudnia kell, mi áll a vízumában, illetve tudnia kell válaszolni az útlevélkezelőnek az utazás céljára vonatkozó kérdésekre.
Miután a vízumért folyamodó kárpátaljaiak egy jelentős hányada jelenleg nem rendelkezik a támogató nyilatkozata másolatával, megkérdeztük a beregszászi és az ungvári konzulátust, hogy mi a teendő ilyen esetben. Mindkét külképviseleten azt a választ kaptuk, hogy a hozzájuk fordulóknak termesztésen kiadják a szóban forgó okmányaik másolatát.
Érdeklődésünkre az üggyel kapcsolatban Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke lapunknak elmondta: „A KMKSZ értetlenül áll az utazók felesleges zaklatásának ténye előtt, hiszen ezeknek a dokumentumoknak, támogatási nyilatkozatoknak a felmutatását korábban nem kérték a határőrizeti szervek, és nem teljesen világos, hogy ez most miért vált aktuálissá."

Forrás
http://www.karpatalja.ma

2012. február 19., vasárnap

Fesztiválhangulat...Hétvégén került megrendezésre Beregszászban a XII. hagyományos borfesztivál. Az érdeklődőket hatalmas árukínálattal várták az árusok, akik Kárpátalja különböző területeiről az ungvári, a huszti, a munkácsi, az ilosvai járásból érkeztek.
Rengetegféle ételkülönlegesség közül válogathattak az ínyencek. Sok szuvenír és érdekesség várta Beregszász központjába kilátogatókat a 3 napos vásár alatt.
Íme egy kis ízelítő a vásári forgatagból.

2012. február 18., szombat

Szolomonove vagy Tiszasalamon? ....avagy a magyar ajkú lakosság a referendum mellett voksolt

Egy településnév megváltoztatásának, történelmi neve visszaadásának több útja is létezik. Az egyik szerint a képviselő testület többségének beadványa alapján kérvényezhető. Mivel azonban a jelenlegi Szolomonove képviselői között a nem magyar anyanyelvűek vannak többségben, ez az út az ungvári járási községben járhatatlannak bizonyult. Ezért úgy döntött a magyar ajkú lakosság, hogy a másik utat, a népszavazást választják.
A névváltoztatás kezdeményezői még január végén beadvánnyal fordultak a tanácselnökhöz, miszerint február 11-én 16 órai kezdettel gyűlést rendeznének a községháza tanácstermében, a referendum megszervezésével kapcsolatosan. Csakhogy nem sokkal az esedékes lakossági fórum kitűzött időpontját megelőzően, a falu több helyén megjelent egy hirdetmény, miszerint a tanácselnök, Malinics Galina is gyűlésre hívja a lakosságot a falu átnevezésével (!) kapcsolatosan. Ráadásul a másik összejövetel helyszíne és időpontja megegyezett a korábban bejegyzettével, így joggal merült fel a gyanú, hogy a hatalom részéről egyfajta ellenakció szerveződik.
Eljött a 11-e. Három óra körül kezdett gyülekezni a lakosság. Kiderült, hogy a két gyűlést valóban egy helyiségben és egy időben kellene megtartani. Megkezdődött a regisztráció, ami két asztalnál folyt: az egyiknél a névváltoztatás-pártiak iratkoztak fel, míg a másiknál az ellentábor emberei.
Nem sokkal a gyűlés kitűzött kezdete előtt befutott két személykocsi, amelyek a járási tanács hatalompárti képviselőinek egy csoportját szállították. Ezek, beülvén a tanácselnök irodájába, magukhoz kérették ami gyűlésünk szervezőit, akiktől számon kérték, hogy milyen alapon és milyen jogon szervezkednek, valamint van e tudomásuk arról, hogy törvénytelenül járnak el.Kiabáltak, igyekeztek meghiúsítani a gyűlésünket. Mint hamarosan kiderült, nem is a helyi népszavazással kapcsolatos törvénnyel, hanem az állami referendummal kapcsolatosan próbálták bebizonyítani  az igazukat.
Ezt követően, amikor a szervezőink, Szubota Erzsébet volt tanácselnök hathatós közbeavatkozását követően végre elhagyhatták az irodát, nyilvánvalóvá vált, hogy az ülésteremben az ellenzék tábora miatt úgysem férünk be, ezért a községháza előtt az udvaron tartottuk meg gyűlésünket.
A mintegy 150 jelenlevő 3 kérdésben szavazott: akarják e, hogy a falu névváltoztatásával kapcsolatosan népszavazás legyen, szeretnék e, hogy ez a név a Tiszasalamon legyen, továbbá elfogadják e a népszavazás tízfős kezdeményezői csoportjának összetételét. Nagy többségben mindhárom kérdésre igennel szavaztak.
Ezzel a népszavazás kiírásához szükséges első lépést megtettük.
A krónikához tartozik, hogy ezzel párhuzamosan a tanácsteremben összegyűltek is megtartották gyűlésüket, amin úgy határoztak, hogy nem kell nekik semmiféle névváltoztatás, így a népszavazásból sem kérnek.
P.s. A következő lépés az aláírásgyűjtés lesz, a történetben tehát folyt.köv.
Palkó Gyula írása

2012. február 17., péntek

Wass Albert emlékére...

Wass Albert tisztelői 2012-ben immár ötödik alkalommal rendezik meg szerte a Kárpát-medencében a 25 órán át tartó felolvasást az erdélyi író és más magyar írók, költők műveiből.Az összefogás jegyében zajló országos felolvasás 2012.február 24-én, pénteken 18 órakor kezdődik, s másnap estig tart.
A kezdeményezéshez eddig 44 helyszínről jelezték, részvételi szándékukat, Kárpát-medence szerte. Kárpátalját, Munkács városa képviseli majd.

Ennek szellemében kerül megrendezésre, Kovács Dezső szervezésében Beregszászon, Kovács Béla EP képviselő irodájában a Wass Albert emlékest. 

                 Felhívás!
Tisztelt emlékezők! Arra kérlek benneteket, hogy hozzátok magatokkal Wass Albert által írt regény, vagy vers egy részletét,melyet meg szeretnétek megosztani nemzettársaitokkal.
Jelezve, hogy Wass Albert szellemisége nem halt meg, hanem itt él ma is bennünk, s köztünk, munkálkodik egy Szebb Jövő reményében!

Kovács Dezső


Nos én magam már csak a kedvenc versemet rakom ide, tiszteletem jeléül, Sinkovits Imre előadásában.
Hallgassátok szeretettel, rám nagyon nagy hátassal van, valahányszor meghallgatom!


Wass Albert: "Üzenet haza"
Előadja: Sinkovits Imre2012. február 15., szerda

Újabb helyszín....avagy átütő sikerű rovásfoglalkozás a beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos középiskolában


 A gyerekek körében meglehetősen nagy népszerűségnek örvendett az első rovásoktatás a tanintézményben. 35 diák ült ma a foglalkozáson, csillogó tekintettel hallgatták a kimondottan kisebb korosztálynak szóló bevezetőt a székely-magyar rovásírás,  számukra még egyenlőre titokzatos világába.


Pár másodperc a lelkes hangulatból....


Naivan az ember azt gondolná, hogy egy fárasztó iskolai nap után alig várják, hogy vége legyen a tanításnak...De olyan elánnal vetették bele magukat az új , ismeretlen betűvilág felfedezésébe, hogy, amikor megszólalt a foglalkozás végét jelző csengő, kértek, maradjak ott még egy órára...:)) Természetesen nem tehettem, hiszen még rovásból is megárt a sok, hogy stílszerű legyek... S a következő, órára hívogató csengő engem már a 3-as számú Zrínyi Ilonában talált...
2012. február 12., vasárnap

Valami elkezdődött...avagy rovásmisszió Kárpátalja magyar iskoláiban

Rováskultúránk megismerése, valamint a rovásírás elsajátítása érdekében Kárpátalja magyar iskoláiban megindult a "Rovásmisszió" A foglalkozások nem kötelező jellegűek, ki-ki kedve szerint vehet részt rajtuk. 
A 3-5. osztályosoknak 10, a 6-8. osztályos tanulóknak 12, a 9-11.osztályos tanulóknak 15 tanórának megfelelő fakultatív programsorozat indult.Tekintve, hogy a foglalkozások nem kötelező jellegűek, s az iskolai tanórák után vannak, meglepően sok diák jelentkezett rájuk. Mint korábban arról már beszámoltam a "tesztiskolák" a Beregszászi 3-as számú Zrínyi Ilona Középiskola, a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos középiskola, valamint a Beregszászi Magyar Gimnázium.
Az első foglalkozásnak a Zrínyi Ilona középiskola adott otthont, azon belül is a legkisebbek csoportja volt a debütáló, 18 tanulóval, akik nagyon aktívan és lelkesen vettek részt a foglalkozáson.
A cél az, hogy minél több kárpátaljai magyar iskolába jusson el nemzeti kincsünk, a székely - magyar rovásírás megismertetése és szeretete. Épp ezért vannak limitálva a foglalkozások számai, hogy folyamatosan minden, erre igényét jelző iskolára sor kerülhessen. 


Ezúton is felhívom minden kárpátaljai magyar iskola, valamint tanárok  figyelmét, akik szeretnék, hogy iskolájukba eljusson a "Rovásmisszió" keretén belül a székely - magyar rovásírás ismerete, bátran jelezzék igényüket a varadi.viki79@gmail.com emailcímen. 

A tapasztalataimról, a hozzáállásról, valamint az eredményekről folyamatosan képes, videós dokumentációt olvashatnak itt a blogon!

S ne felejtsék: nemzeti írásunk megismerése nem kényszer, de kötelessége minden magát magyarnak valló embernek!2012. február 7., kedd

Mi így csináljuk....avagy a kárpátaljai magyarok passzív ellenállási formája

Oroszország hamarosan visszatér a téli-nyári időszámításra - jósolja Viktor Baloga a rendkívüli ügyek minisztere.
Oroszország hibázott és higyjék el, nagyon rövid idő - legfeljebb másfél év - telik el, míg újra a régi elven működnek majd, vagyis hogy újra átállnak a téli időszámításra - mondta a képviselő az Inter tv-csatorna pénteki adásában.
Válaszul az időzónák problémájának politizációjáról szóló kérdésre, Baloga elismerte, hogy ez a kérdés a FÁK-országokban politikaivá vált - írja a LigaBusinessinform.
Mint Baloga hangsúlyozta, Mikola Azarov ukrán miniszterelnök tudósokkal és más miniszterekkel együtt kollektív döntést hoztak, mely szerint továbbra is az óraátállítást választják.
Szintén Baloga vetette fel azon javaslatot, mely szerint Kárpátalja és Donbassz új időzónát vezetne be - fél óra eltéréssel. Mint emlékeztet, ez a szovjet időszakban bevett szokás volt és már akkor is segített enyhíteni a felmerülő problémákat.
A törvénytervezet alapján Ukrajna már az idei tél után más időzónához kerülne, olymódon, hogy nem állna át nyári időszámításra.
Emlékeztetőül, szeptember 20-án a Parlament elfogadta a döntést, mely szerint eltörölnék a téli időszámítást Ukrajnában, ám október 18-án ezen döntésüket visszavonták a képviselők.
Január 25-én a kormány elhalasztotta a döntéshozatalt az ukrán időszámítás problémájáról a jövő hétre.


Forrás
http://www.karpatalja.ma

Az én véleményem...

Olvasgatom a sorokat, az okfejtéseket és okoskodásokat... De a tények magukért beszélnek. Kárpátalja hivatalosan eddig is az ukrán időt használta, valószínűleg eztán is ezt fogja. De.... A kárpátaljai magyarság hosszú ideje a magyar időt használja, s nagyon remélem, ezt a szép szokásunkat meg is őrizzük! Sőt ! Nem csak, hogy megőrizzük, hanem más országba szakadt nemzettársainkat is arra ösztönzünk, hogy kövessék a példánkat! Nos ez a folyamat már el is kezdődött :))
http://hunnianemzetimuhely.ro webbolt belépő oldalán a következő szöveg olvasható:
Használd a magyar időt, s ne csak szilveszterkor!
Kampány a magyar idő használatáért!


Ám még ettől is lényegesebb az a pár mondat, ahogyan a weboldal tulajdonosa megfogalmazza, hogy a magyar idő Kárpátalján a kárpátaljai magyarok passzív ellenállási formája! Nos többet nem árulok el, mit szépet, s jót írnak még rólunk Székelyföldön, inkább mindenkit arra ösztönzök, hogy kattintson a következő linkre,s  győződjön meg maga is róla!
http://hunnianemzetimuhely.ro2012. február 6., hétfő

Csuhészerelem....

 Sok új, csodálatos dolgot hozott a 2010 - 2011-es év az életembe. Az egyik ilyen dolog a rovásírás megismerése és elsajátítása volt, a szerelmesévé, s nem kis büszkeséggel tölt el a tudat, hogy mára az oktatójává váltam :))

A másik ilyesfajta szerelem az a hímzés, amit már több, mint 15 éve űzök, szeretem, imádom, kikapcsol, feltölt, megnyugtat. Alkalomadtán azokat is megmutatom az olvasónak....

A tavalyi év folyamán a párom unokatestvérénél voltunk vendégségben, Csíkszeredában s nevessenek ki, de falusi leányzó lévén ott, Erdélyben láttam először csuhébabát közvetlen közelről...Nagyon megfogott, ahogy Andi szeretettel rakosgatta, válogatta a csuhékat, s gondoltam, no ezt nekem is ki kell próbáljam! ...

Az elhatározást tett követte, s kedvesemmel az ősz folyamán , ha egy - egy gyönyörűen sárguló kukoricaföld mellett haladtunk el, nem voltunk restek leállítani a kocsit, s nekiállni csuhét gyűjteni :)) S közben jót mulattunk, hogy most ha valaki oldalról néz minket, biztos azt hiszi a kukoricáját dézsmáljuk meg! :))

Most elkezdtem őket felhasználni. S ahogy az előző bejegyzésemben ígértem egy - egy újabb darab születéséről beszámolok! Hátha Önök is kedvet kapnak hozzá!
Most éppen tányéralátétet fonok csuhéból, ha készen lesz, s érdemes lesz rá:)) akkor bemutatom Önöknek!

Még sok-sok szép, gyönyörű dolgot hozott a tavalyi év az életembe, talán bátran kijelenthetem, hogy a legszebbeket egész eddigi életem folyamán: érzéseket, embereket, utazásokat, barátságokat, de róluk talán majd egy másik bejegyzésben számolok be::)))

Kapcsolódó

Csuhébaba készítés
Az ukrán alkotmány nem rendelkezik egyértelműen az autonómiáról


Halász Iván alkotmány- és nemzetközi jogász szerint az ukrán alkotmány nem rendelkezik egyértelműen a kisebbségi autonómia lehetőségéről.

A szakértő azzal kapcsolatban nyilatkozott kedden az MTI-nek, hogy Volodimir Feszenko ismert ukrán politológus, a Penta politikatudományi intézet vezetője az Ukrinform hírügynökségnek hétfőn nyilatkozva azt mondta, Magyarország „követelése", miszerint hozzanak létre magyar autonómiát az „ukrán Kárpátalján", ellentmond Ukrajna államszerkezetének. „Magyarország gyakorlatilag nemzetiségi autonómia létrehozását követeli Ukrajnától, ami a lényegét tekintve ellentmond Ukrajna egész államberendezkedésének" – tette hozzá.

Mint Halász Iván kifejtette, az ukrán alkotmány kimondja: Ukrajna egységes, tehát nem föderális szerkezetű állam, ezt ugyan valóban úgy is lehet értelmezni, hogy akkor nem engedi meg a területi autonómiát, de egy másik fejezetében már rögzíti a Krími Autonóm Köztársaság létezését. Egyértelmű autonómiatilalom nem szerepel az ukrán alkotmányban – emelte ki.

Az 1996-ban elfogadott alkotmány tehát véleménye szerint „némileg ellentmondásos", de ez – mint mondta – nem ritka a posztszovjet alkotmányok esetében.

A területi autonómiánál az ukrajnai magyaroknak elérhetőbb lehet a személyi elvű autonómia, amelyre a Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok említhetők példaként – mondta. Kárpátalján ez szerinte azért lenne könnyebben megvalósítható, mert nem többségében magyarok lakta országrészről van szó, és mert a magyarok inkább szétszórva élnek.

Halász Iván ugyanakkor azt is megjegyezte: a magyarok helyzetét nehezíti, hogy mindössze 150-200 ezren élnek a 45 millió lakosú országban, így nyilvánvalóan nem képviselhetnek akkora erőt, mint a több milliós orosz közösség, amely a krími autonómiát is kiharcolta magának.

Forrás

2012. február 5., vasárnap

Kárpátalján is megkezdődött a választási kampány

Annak ellenére, hogy még ki sem tűzték az őszi parlamenti választások pontos dátumát, nem alakították meg a választási körzeteket, a képviselői mandátumokért vívott harc már régen megkezdődött a politikai pártok között. Nem kivétel ez alól Kárpátalja sem.


A választási kampány tehát megkezdődött. Kárpátalján is. A Régiók Pártja egyelőre nem számíthat megyénkben túlságosan nagy támogatottságra. Az Egységes Centrumhoz fűződő viszonya pedig mindig is hűvös volt, javulására nem nagyon lehet számítani. A 2010. évi választásokon az Egységes Centrum jött ki jobban a választási küzdelemből, ami már akkor a Régiók Pártja gyenge támogatottságáról tanúskodott. Nincs kizárva, hogy a következő parlamenti választásokon meg tudja őrizni két évvel ezelőtti pozícióját, annál is inkább, mert jelentős anyagi háttérrel rendelkezik. Igaz, a Régiók Pártja mögött pedig jelentős „adminisztratív tartalék” áll, a felelős beosztásban dolgozó tisztviselői kar zöme ugyanis ennek a pártnak a tagja vagy legalábbis szimpatizánsa. ....................................................................................................................................................................És akkor még nem szóltunk a magyar képviselő jelöltekről. Igaz, egyelőre sem Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, sem Gajdos István, az UMDSZ elnöke, Beregszász polgármestere nem jelentette be hivatalosan indulását, de valószínűleg mindketten „ringbe szállnak” majd a parlamenti mandátumért vívott küzdelemben. Már jelezte indulási szándékét a técsői és rahói járásokban a Kárpátalján elég népszerű Gennagyij Moszkal, egykori megyei kormányzó is.
Egyelőre azonban még nincsenek kijelölve az egyéni választókerületek határai. Számunkra, kárpátaljai magyarok számára, fontos lenne, hogy legyen egy olyan egyéni választókerület, amely magába foglalná az egy tömbben élő magyarokat. Központja Beregszász lehetne. Ebben a választókerületben esélye lenne egy magyar képviselő-jelöltnek. A listás szavazáson ugyanis a mindössze 155-160 ezer fős kárpátaljai magyarságnak nincs esélye arra, hogy átlépje az 5 százalékos parlamenti küszöböt, képviselőt juttasson a Legfelsőbb Tanácsba.
Persze a legjobb megoldás az lenne, ha a parlament áldását adná a KMKSZ által szorgalmazott Tiszamelléki járás megalakítására, erre azonban nincs esély. Ukrajna Földkódexe szerint ugyanis ez a kérdés kizárólag a Legfelsőbb Tanács hatáskörébe tartozik, amelyhez a megyei tanács fordulhat ilyen javaslattal. A kezdeményezésnek „alulról” kell indulnia, vagyis a községi tanácsoktól, amelyek népszavazás kiírását kezdeményezhetnék az adott kérdésben, annak eredményeit pedig még a járási tanácsnak is jóvá kellene hagynia. Lássuk be, hogy a jelenlegi körülmények között erre nincs semmi esély.
Mindez azonban egyelőre még csak találgatás. Többet majd akkor fogunk tudni, ha a Legfelsőbb Tanács kitűzi a választások napját és megalakítja a választási körzeteket.

Forrás

2012. február 4., szombat

Csuhébaba készítésRemek unalom(gond)-űző hosszú téli délutánokon a csuhébaba készítés. Nagyon ajánlom mindenkinek!
Igaz kicsi előre kell dolgoznunk vele, hisz a szép egészséges csuhé leveleket még ősszel össze kell gyűjtenünk, s lehetőleg szellős helyen tárolnunk, hogy ne penészedjenek össze.
Nem szükséges hozzá más, csak némi vékony drót, egy olló, spárga, valamint kis kreativitás, kézügyesség. Az interneten ma már lépésről lépésre nyomon követhetjük az alapokat.


Hát az én babáim kicsit kezdetlegesek ugyan, magam is csak most ismerkedek a babakészítés tudományával, de ahogy mondani szokták olyan amilyen, de az enyém... Pontosabban az én kezem munkája, kicsit kócos, most így ahogy a fotókat elnézem... De ez ilyen lett! 


Ezeket a babákat, még több új darab fogja követni, "akik" születéséről folyamatosan beszámolok...


Remélem sikerült kedvet csinálnom a babakészítéshez. 


*A babák erdélyi csuhélevelekből készültek...

Azarov bírságolni akarja a kettős állampolgársággal rendelkező kárpátaljaiakat


kettos_allampolgarsag
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsában beregisztráltak egy törvénytervezetet, mely szerint korlátozásokat vezetnek be azok számára, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek. A Miniszteri kabinet által benyújtott №9728-1 törvényjavaslatot csütörtökön tették közzé a parlament weboldalán.
A magyarázó levélben olvasható, hogy Ukrajna jogszabálya nem ismeri el a kettős állampolgárságot, de ennek ellenére jelentős számú polgárnak az ukrán mellett még egy állampolgársága van.
„Ez negatívan hat az adott kategóriájú külföldön élő ukrán állampolgárok érdekeinek védelmére, Ukrajna államhatalmi szervei működésére és veszélyezteti a nemzetbiztonságot" - olvasható a levélben.
Az összehasonlító táblázatban az áll, hogy ha nem jelentik be, vagy nem időben jelentik be a kettős állampolgárságot, az ezt igazoló okiratot vagy annak fénymásolatát nem nyújtják be, a törvényjavaslat értelmében megbírságolhatják ezen polgárokat.
Érdekes, hogy kettős állampolgárságaik vannak a kormányzó párt egyes képviselőinek is, de rájuk valahogy mégsem vonatkozik ez a törvény.

Forrás
   

Büntetnék a kettős állampolgárságot!

A Legfelsőbb Bíróság elé terjesztettek egy törvényjavaslatot, mely szerint a bíróság bírságot szabhat ki a kettős állampolgárokra...
A törvényjavaslat az ukrán törvénykönyv több pontján változtatásokat hozna, melyek az Ukrajánában való letelepedésre vonatkoznak. Azon személyeket érintené, akik ukrán állampolgárok, de egyúttal egy másik ország állampolgárságával is rendelkeznek. - írja az ua-reporter.com.
Különösen akkor javasolt a büntetés kiszabása, ha egy ukrán állampolgár önként vette fel egy másik ország állampolgárságát (honosságát). Az állampolgársági kérelem és annak másolatai is bizonyíthatják a tényt. Ezekben az esetekben 10 és 30-szoros adózatlan minimálbér közötti összeget szabhatnának ki a kettős állampolgárokra.
Ha ugyanezt köztisztviselők követik el, törvényjavaslat szerint 50-100 adózatlan minimálbér közötti összeget kellene kifizetniük.
A törvényjavaslat alapján azon személyek, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, nem dolgozhatnának a monopóliumellenes bizottságnál, adóhivatalban, a Számviteli Inézetnél és más állami pénzintézeteknél sem.
A magyarázatban megjegyzik, hogy Ukrajnában a kettős állampolgárság fogalma nem alkotmányos, ennek ellenére jelentős számú ukrán állampolgár vette fel más ország állampolgárságát. Az e kategóriába tartozó ukrán állampolgárok negatív hatással lehetnek Ukrajna érdekvédelmére és fenyegetést jelentenek a nemzetbiztonságra - folytatódik a magyarázat.

Forrás

2012. február 3., péntek

Érvénytelenítette a bíróság a vereckei emlékmű felgyújtójának ítéletét

vereckei.emlekmu
Hatályon kívül helyezte az első fokú bíróság ítéletét és új tárgyalást rendelt el a vereckei magyar honfoglalási emlékmű egy évvel ezelőtti felgyújtása ügyében a Kárpátalja megyei fellebbviteli bíróság - adta hírül pénteken az ungvári ua-reporter.com internetes hírportál.
A volóci járási bíróság 2011. október 25-i határozata ellen a vereckei emlékmű felgyújtásáért elítélt Ruszlan Polivkának, a szélsőséges Szvoboda (Szabadság) párt kárpátaljai szervezete helyettes vezetőjének az ügyvédje nyújtott be fellebbezést. A fellebbviteli bíróság a védő érveinek meghallgatása és az ügy részleteinek vizsgálata után csütörtökön úgy döntött, megsemmisíti az első fokú ítéletet és visszautalja az ügyet a járási bírósághoz azzal, hogy más összetételben végezze el az új vizsgálatot.
Az orgánum szerint a Volóci járási bíróság számára nem marad más hátra, mint "kijavítani" az általa elkövetett hibákat és törvényes kereteken belül igazságos ítéletet hozni, vagyis az összes körülményt mérlegelve megállapítani, bűncselekményt követtek-e el a Szvoboda párt tagjai, amikor tüzet gyújtottak a vereckei emlékművön.
A magyar fél – a gyújtogatókat feljelentő Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) – annak tudatában, hogy nem tudja bizonyítani az emlékjel törvényességét, nem jelent meg a "szvobodások által lefizetett bíróság" által lefolytatott tárgyaláson – fogalmazott a hírportál.
A volóci járási bíróság tavaly októberi ítéletében bizonyítottnak látta, hogy az emlékmű elleni gyújtogatásban részt vett három vádlott – Oleg Kucin, Ruszlan Polivka és Tomas Lelekacs – 2011. február 19-én hajnalban előzetesen beszerzett üzemanyag és gumiabroncsok meggyújtásával előre megfontolt szándékkal rongálta meg a KMKSZ tulajdonát képező honfoglalási emlékművet a Vereckei-hágón. A bíróság Polivkát három év szabadságvesztésre ítélte csoportosan elkövetett garázdaságért, de az ítélet végrehajtását másfél évre felfüggesztette. Két társát az amnesztiáról szóló törvény alapján a testület – kiskorú gyermekeikre való tekintettel – felmentette a büntetőjogi felelősségre vonás és büntetés alól.

Forrás

Jogok és lehetőségek az anyanyelv használatára Kárpátalján

Sokunkban sokszor felmerül a kérdés, ha egy egy hivatal ajtaja előtt toporgunk, hogy ha belépünk van e jogunk magyarul beszélni, illetve hivatalos ügyeinket intézhetjük e vagy sem magyar nyelven? Nos ez a blogbejegyzés valamilyen formában ebben próbál segítséget nyújtani! Lássuk hát!


Időnként mindnyájan arra kényszerülünk, hogy magánemberből ügyféllé, vagy hivatalnokká váljunk. Ilyenkor viszont már nem  az emberek közötti társas viszonyok, íratlan udvariassági szabályok határozzák meg, hogyan viselkedjünk, milyen nyelven szólalhatunk meg, hanem azok a jogi normák, törvények, rendeletek, amelyeket kifejezetten ennek a szituációnak a szabályozására fogalmaztak.
Kárpátalján a hivatalokban viszonylag kevesen használják a magyar nyelvet. Ha mégis, erre rendszerint csak
szóban van esély. A jóval kötöttebb, formálisabb írásbeli hivatali érintkezés nyelve a többségi nyelv.


Kétnyelvű feliratok: éljünk jogainkkal!


Egy egy kisebbségi nyelv használata szerencsés esetben nem korlátozódhat csupán a családra, illetve a hivatalokra és a közéletre. A kisebbségi polgárok otthonosságérzetéhez hozzájárul az is, milyen mértékben lehet és van jelen nyelvük a különböző feliratokon: láthatóvá válik e a kisebbség nyelve, vagy csak láthatatlan, ám kétség kívül nagyon fontos szóbeliségre korlátozódik csak a használata.
Ahol csak lehet, éljünk a kétnyelvű feliratok törvény adta kihelyezésének a lehetőségével! 
Számos olyan törvény, rendelet van Ukrajnában, melyek leírják milyen jogai és kötelezettségei vannak a hivatalnokoknak és ügyfeleiknek. Meg kell ismernünk ezeket a jogainkat, lehetőségeinket és ahol csak lehet ragaszkodjunk a magyar nyelv használatához! Mert egy nyelvet az éltet, az ment meg a kihalástól, ha használják minél többen, minél gyakrabban, minél változatosabb funkciókban!


Az Alkotmány és a törvények


Ukrajna alkotmányának 10.,11.,12.,24.,53.,92.,103.,127., és 148. cikkelye tartalmaz nyelvekre vonatkozó tételeket.
A 10. cikkely deklarálja, hogy "Ukrajnában az államnyelv az ukrán".A következő bekezdés szerint "Ukrajnában szavatolt az orosz és a többi ukrajnai nemzeti kisebbség nyelvének szabad fejlődése, használata és védelme"
A 11. cikkely általános deklarációkat tartalmaz Ukrajna minden nemzetiségének és nyelvének védelméről.
Az 53. rész a nemzeti kisebbségek számára a törvény által megszabott rendben garantálja az anyanyelven való oktatás, vagy az anyanyelv tanulásának jogát.


A nyelvtörvény értelmében az állami dokumentumokat, okmányokat ukrán nyelven fogadják el és teszik közzé, alsóbb szinteken is, ám itt szükség esetén más nemzetiségi nyelveken is publikálják.
A hivatali és munkahelyi adminisztráció nyelve az ukrán, de a nemzetiségi többségű területeken a nemzetiségi nyelvet is lehet az ukránnal párhuzamosan használni.(11.cikkely)
A szolgáltatások nyelve az ukrán nyelv, vagy a felek által választott egyéb nyelv.(17.cikkely)
A perrendtartás nyelve az ukrán, de a nemzetiségi többségű területeken a nemzetiségi nyelv használatára is van lehetőség az ukránnal egyenrangúan. A bíróság nyelvét nem értőnek joga van tolmács igénybevételére, az anyanyelvi vallomástételre.(18.cikkely)
A nyelvtörvény 25-29. cikkelye szabályozza közvetlenül az oktatás nyelvét. A 25.cikkely értelmében az oktatás nyelvének megválasztása elidegeníthetetlen jog. Az állam garantálja az anyanyelvi oktatáshoz való jogot. 
A 27.cikkely szerint az iskolai oktatás nyelve az ukrán. Azokon a területeken, ahol a kisebbségek kompakt tömbben élnek, létrehozhatóak olyan iskolák illetve osztályok, ahol az oktatás nyelve a kisebbségi nyelv. 
Ukrajna nemzetiségi jogainak nyilatkozata minden népnek és nemzetiségnek garantálja a jogot anyanyelve használatára  a társadalmi élet minden területén.(3.cikkely)


A kisebbségekről szóló  törvény a Alkotmányhoz hasonlóan fogalmaz a kisebbségek oktatásáról: "Az állam minden nemzetiségi kisebbség számára garantálja a nemzeti-kulturális autonómiához való jogot: az anyanyelv használatát, és az anyanyelvi oktatást vagy az anyanyelv tanulását az állami oktatási intézményekben, illetve nemzetiségi kulturális szövetségeken keresztül, továbbá a nemzetiségi kulturális hagyományok fejlesztését, a nemzeti jelképek használatát, a nemzeti ünnepek méltatását, a saját vallás gyakorlását, az irodalmi, művészeti, tömegtájékoztatási eszközök iránti igények kielégítését, nemzetiségi, kulturális és oktatási intézmények létrehozását, valamint minden más tevékenységet,a mely nem mond ellent a hatályos törvényeknek.(6.cikkely)
Forrás
Csernicskó István: "Megtart a szó" 
Szóval azért vannak nekünk, nemzeti kisebbségbe kényszerültként is jogaink, lehetőségeink, csak utána kellene néznünk, s néha néha kicsit betűzni a törvényt. S itt jegyzem meg, Ukrajna Alkotmánya magyar nyelven is kapható, s így nem lehet kifogás az sem, hogy olvasnánk, csak nem értjük!